• 21 lutego 2019

Aktualizacja programu Subiekt nexo 23.0.0

Aktualizacja programu Subiekt nexo 23.0.0

Aktualizacja programu Subiekt nexo 23.0.0 729 308 Apix

Została wprowadzona nowa wersja programu Subiekt nexo ( 23.0.0) firmy Insert .

W tej wersji wprowadzono szereg zmian, usprawnień i funkcjonalności.

Główne zmiany to:

  • Poprawiono sposób generowania linka do szybkich płatności Przelewy24. Problem objawiał sie błędem „Nieprawidłowe wywołanie strony – powtórzony identyfikator sesji”.
  • W spisach inwentaryzacyjnych wprowadzono wykorzystanie schowka do kopiowania i wklejania pozycji asortymentowych.
  • Wprowadzono możliwość generowania spisu inwentaryzacyjnego na asortyment pominięty w inwentaryzacji.
  • Dodano możliwość założenia konta Przelewy24 z poziomu nexo .
  • W Parametrach bankowości dodano możliwość zdefiniowania domyślnego rodzaju operacji przy transferze .
  • Wprowadzono możliwość ustalenia ceny usługi na podstawie wprowadzonych cen jej materiałów.