• 29 listopada 2017

Aktualizacja programu Subiekt nexo do wersji 13

Aktualizacja programu Subiekt nexo do wersji 13

Aktualizacja programu Subiekt nexo do wersji 13 600 459 Apix

Została wprowadzona nowa wersja programu Subiekt nexo firmy Insert oznaczona nr 13.

W tej wersji wprowadzono szereg zmian, usprawnień i funkcjonalności.

Główne zmiany to:

 • Dodanie w module e-Sprawozdawczość oraz e-Kontrola historiowanie wersji plików JPK, obsługę nowej wersji JPK dla ewidencji VAT i KPiR oraz obsługę korekt plików JPK w związku ze zmianami prawnymi. Od 01.01.2017 zacznie obowiązywać nowa wersja plików JPK dla ewidencji VAT i KPiR, a obowiązkiem ich przesyłania zostaną objęte małe i średnie przedsiębiorstwa.
 • Przeniesienie do serwisu pośredniczącego firmy InsERT funkcjonalności pobierania informacji NIP z portalu podatnika Ministerstwa Finansów oraz pobierania danych VIES ,
 • Dodanie blokady rozliczeń rozrachunków ujętych w Bilansie otwarcia programu Rewizor nexo z datą wcześniejszą niż data polecenia księgowania bilansu otwarcia,
 • Do Programu serwisowego dodano nowe okno do wyboru/wskazywania folderów przy różnych operacjach,
 • W module Licencje dodano wgląd w numery licencji,
 • Dodanie w sekcji Opis towaru po zaznaczeniu znacznika Przeznaczony do sklepu internetowego możliwość ustawienia producenta, kodu towaru u producenta oraz identyfikatorów produktu EAN, ISBN, BLOZ-7, BLOZ-12 do porównywania sklepów internetowych,
 • Dodano możliwość podłączenia terminala płatniczego (Verifone VX 520 dla firstData oraz Ingenico iCT220 dla ePłatności) przez port sieciowy (LAN) oraz dodano nowy terminal Verifone VX510 dla ePłatności,
 • Dodano do wydruków raportu Remanent kolumnę Lp,
 • W danych domyślnych parametrów księgowych klientów dodano możliwość określenia rejestru sprzedaży/zakupu oraz transakcji VAT sprzedaży/zakupu,
 • Uprawnienie do dostępu zmiany daty blokady aplikacyjnej. Uprawnienie jest przydzielane użytkownikowi i dotyczy wszystkich (poza Biurem nexo) programów nexo. Domyślnie uprawnienie to ustawione jest na możliwość zmiany daty blokady,
 • Dodano możliwość dokonywania opisów księgowych pozycji dokumentu z poziomu dokumentu źródłowego,
 • Dodano kolumny z liczbą elementów biblioteki załączników na liście w module,
 • Dodano możliwość tworzenia folderów w zakładce Ulubione,
 • Dodano możliwość zamykania dymków przy pomocy kliknięcia myszy lub przez naciśnięcie klawisza Escape.