Czy zamierzasz używać oprogramowania do ewidencji sprzedaży?