Aktualizacja programu Subiekt nexo do wersji 13

Michał Przybylski Bez kategorii

Została wprowadzona nowa wersja programu Subiekt nexo firmy Insert oznaczona nr 13.

W tej wersji wprowadzono szereg zmian, usprawnień i funkcjonalności.

Główne zmiany to:

 • Dodanie w module e-Sprawozdawczość oraz e-Kontrola historiowanie wersji plików JPK, obsługę nowej wersji JPK dla ewidencji VAT i KPiR oraz obsługę korekt plików JPK w związku ze zmianami prawnymi. Od 01.01.2017 zacznie obowiązywać nowa wersja plików JPK dla ewidencji VAT i KPiR, a obowiązkiem ich przesyłania zostaną objęte małe i średnie przedsiębiorstwa.
 • Przeniesienie do serwisu pośredniczącego firmy InsERT funkcjonalności pobierania informacji NIP z portalu podatnika Ministerstwa Finansów oraz pobierania danych VIES ,
 • Dodanie blokady rozliczeń rozrachunków ujętych w Bilansie otwarcia programu Rewizor nexo z datą wcześniejszą niż data polecenia księgowania bilansu otwarcia,
 • Do Programu serwisowego dodano nowe okno do wyboru/wskazywania folderów przy różnych operacjach,
 • W module Licencje dodano wgląd w numery licencji,
 • Dodanie w sekcji Opis towaru po zaznaczeniu znacznika Przeznaczony do sklepu internetowego możliwość ustawienia producenta, kodu towaru u producenta oraz identyfikatorów produktu EAN, ISBN, BLOZ-7, BLOZ-12 do porównywania sklepów internetowych,
 • Dodano możliwość podłączenia terminala płatniczego (Verifone VX 520 dla firstData oraz Ingenico iCT220 dla ePłatności) przez port sieciowy (LAN) oraz dodano nowy terminal Verifone VX510 dla ePłatności,
 • Dodano do wydruków raportu Remanent kolumnę Lp,
 • W danych domyślnych parametrów księgowych klientów dodano możliwość określenia rejestru sprzedaży/zakupu oraz transakcji VAT sprzedaży/zakupu,
 • Uprawnienie do dostępu zmiany daty blokady aplikacyjnej. Uprawnienie jest przydzielane użytkownikowi i dotyczy wszystkich (poza Biurem nexo) programów nexo. Domyślnie uprawnienie to ustawione jest na możliwość zmiany daty blokady,
 • Dodano możliwość dokonywania opisów księgowych pozycji dokumentu z poziomu dokumentu źródłowego,
 • Dodano kolumny z liczbą elementów biblioteki załączników na liście w module,
 • Dodano możliwość tworzenia folderów w zakładce Ulubione,
 • Dodano możliwość zamykania dymków przy pomocy kliknięcia myszy lub przez naciśnięcie klawisza Escape.